Geçerli kullanıcılar için genel kullanım koşulları

Tazekese ve Bağlı Şirket ve Kuruluşları (“Şirket”, “biz”, “bizim”) dahil olmak üzere müşterilerimize değer verir ve gizliliğinizle ilgili bilgiler olan kişisel bilgilerinize saygı duyarız.

Uygulanacak kapsam, şartlar ve koşullar, web ve mobil uygulamamız aracılığıyla tüm ticari olan/olmayan işlemler, siparişler ve bağışlar için geçerlidir. Web ve mobil uygulama kanallarımız hayır kurumlarına, hayvan barınaklarına ve tüketicilere yöneliktir.Tazekese, web ve mobil uygulama olarak kullanılmakta olup “tazekese” bir ” Platform ” olarak tanımlanmaktadır.
Tazekese markası,firması,işletmesi altında faaliyet gösteren tazekese.com ve tazekese.tech web alanlarında tüm koşul ve politikalar geçerlidir.

Tazekese ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz: kurumsal@tazekese.com

Tazekese platformu, bir coğrafi konum sistemi aracılığıyla ticari işletmelerin , elde kalan,fazla üretilmiş, satılmayan ürünlerini (gıda veya gıda dışı) satışa sundukları, tüketicilere ulaştırdıkları ve bunları gerçekleştirirken aşağıdaki nedenlerden dolayı indirimli bir fiyatla satışa sunmalarını sağlar.

Sınırlı raf ömürleri
Elde kalan ürünler
Fazla üretilmiş ürünler

Tazekese platformundaki nihai amaç gıda israfının azaltılmasıdır.

1.Genel Kullanım Koşullarının Kabulü

Ticari İşletmeler ve Tüketiciler ve Hayır Kurumları, Platforma ve / veya ilgili web sitelerine ve aşağıdaki 4. maddede açıklanan Hizmetlere erişmek için Genel Kullanım Koşullarını kabul etmektedir.

Ticari İşletmeler ve Tüketiciler Genel Kullanım Koşullarının tamamını veya bir kısmını kabul etmezse, Platforma ve / veya ilgili web sitesine ve Hizmetlere erişimden vazgeçmelidir.
Tazekese, bu Genel Kullanım Koşullarının güncellenmiş bir sürümünü yayınladığında bunu mail olarak ticari işletmelere,tüketicilere ve hayır kurumlarına bildirebilir. Fakat bildirme zorunluluğu olmayıp koşulların güncelliğini kontrol etmek ticari işletmeler, tüketiciler ve hayır kurumlarının sorumluluğundadır. Ayrıca Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinde zamanı belli olmaksızın uyarlama veya değiştirme hakkını saklı tutar.

2.Tanımlar

Genel Kullanım Koşullarında yer alan ve buradaki şartlarda veya başka bir yerde tanımlanan terimlerin anlaşılması ve yorumlanması için, bunlar ister tekil ister çoğul olarak kullanılsın, aşağıdaki tanımlara atıfta bulunmaktadır:
Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetleri olmayan ve yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.
Hayır kurumları, bir taraftan herhangi bir ticari kazanç gütmeyen diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarını eşit bir şekilde ulaştıran sivil toplum kurumlarıdır.
Hayvan barınakları, yalnızca kamu kurumlarına bağlı olan, herhangi bir ticari faaliyet gütmeyen ve hayvanların en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmesini sağlayan kuruluşlardır.
Ticari işletme, hukuki ve ticari bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerinin icrasında hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya yasal ortaklığını beyan eden, vergi numarasına sahip işletmelerdir.
Taraflar : Tüketiciler,Ticari İşletmeler,Hayır Kurumları ve 3. Taraf kişiler ve kurumlar

3. Hizmetlerin Tanımı

3.1. Platformu kullanma hakkı
Tazekese, atıfta bulunulan üyelik paketleri karşılığında, İşbu koşullarındaki taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişki süresince, Platform’u kullanmak için 3.taraf kişiler ve kurumlar, tüketicilere, ticari işletmelere ve hayır kurumlarına münhasır olarak/olmayarak, devredilemez, hak tanınamaz sadece kişisel bir kullanım lisansı verir.
Bu maddede verilen haklar dışında ve bunlara halel getirmeksizin, Müşteri Ortağı işbu Sözleşme uyarınca aşağıdakileri yapma yetkisine sahip değildir:
Platformun veya içeriğinin tamamını veya bir kısmını kopyalama, yazdırma veya aktarma, devretme;
Platformun tamamını veya bir kısmını veya içeriğini herhangi bir şekilde satmak, dağıtmak, kiralamak veya alt lisansını vermek;
Platformu veya içeriğini değiştirmek;
Platformun tamamını veya bir kısmını veya içeriğini başka bilgisayar programlarında çoğaltmak veya birleştirmek;
Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği sınırlar dışında, Platformu veya içeriğini derlemek, derlemesini çözmek, parçalarına ayırmak, tercüme etmek veya analiz etmek;
Platformu veya içeriğini orijinal işlevi dışında herhangi bir amaçla kullanmak

3.2. Platformda özel bir alan sağlanması
A. Genel hükümler
Tazekese, tükecilere ve ticari işletmelere, Platformda tarafların yararına bilgi sağlamayı taahhüt ettiği özel bir alan sağlar ve bu kullanım koşulları kapsamında önemli bir yükümlülük teşkil eder:
Teslim Saatleri;
Promosyon ve satış faaliyetleriyle ilgili bir mesafeli satış sözleşmesi imzalarken ticari işletmeler, hayır kurumları ve tüketiciler arasındaki ilişkiler bağlamında, teslim saatlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Platformda sunulan ürünlerin temel özellikleri;
Ticari işletmeler tarafından belirlenmek suretiyle mağazadaki ürünleri ana ve referans fiyatı, TL cinsinden ve katma değer vergisi (KDV) tutarı dahil;
Belirtilen indirimden sonra, TL cinsinden ve katma değer vergisi (KDV) dahil olmak üzere Platformdaki sepet fiyatı;
İndirim ve promosyon teklifinin süresi;
Ticari işletme tarafından belirlenen ve tüketici tarafından seçilen ürünün teslim alınacağı süre;
Ticari İşletmenin kimliği, faaliyetleri, ticari ve iletişim detayları ile ilgili bilgiler;
Promosyon eylemleri için geçerli zorunlu bilgiler;
cayma hakkının olup/olmaması ile ilgili yükümlülükler;
Ticari işletme tarafından yasa dışı bir ürün, alkol veya sigara ürünlerinin eklenmesi durumunda yasaların gerektirdiği her türlü bilgi çerçevesinde ürün satıştan kaldırılacak ve ticari işletme üyeliği iptal edilecektir.

Bunlar haricinde tüketici hesap profillerinde de şunlar da yapabilir:
• Gerçek zamanlı ürünleri görüntüleyin;
• Ürünleri sepete ekleyin ve sepetten çıkarın, eklenen ürünleri silin;
• Ödeme bilgilerini ekleyin ve değiştirin;
• Faturayı görüntüleyin ve paylaşın;
• Yakınızdaki işletmeleri görüntüleyin
• Size özel veya özel olmayan bildirimler alın

3.3. Tazekese tarafından ticari işletmelere Platformda izin verilen işlemler
Ticari işletmeler, Platform’da kendisi tarafından yayınlanan tüm içerikten sorumludur.
Ticari İşletmeler şunları taahhüt eder:
• Gün içerisinde satılmamış ürünlerinin israfıyla mücadele amacıyla, gıda olsun veya olmasın (çiçekler, bitkiler, güzellik ürünleri) bozulabilir veya mevsimsel nitelikteki Ürünlerle ilgili bildirimleri tazekese ile gerçekleştirmesi
• Tüketici tarafından bir siparişin onaylanmasından sonra Ürünlerin kullanılamaması ve olağandışı bir olay gelmesi durumunda Tazekese’ye derhal bilgilendirmek; bu durumda, Tazekese ilgili Ürünlerin bedelini tüketiciye geri ödeyecek ve bu bedeli, masrafı üstlenecek olan ticari işletmeye aktaracaktır;
• Genel olarak, yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak, Ürünler ve bunların kullanılabilirliği ile ilgili doğru ve güncel bilgiler yayınlamak.
• Yanlış bilgiler yayınlamamak
Tazekese, reklamların yazılmasında doğrudan müdahale ve paylaşma hakkına sahip olmakla birlikte tüm kontrol hakkı koşulsuz tazekese platformundadır. Tazekese platform ve tüketici haklarını korumak için tüm işlemleri gerçekleştirebilir.
Tüketici incelemeleri ve yorumları
Tazekese, tüketicilere, istedikleri takdirde, yıldız derecelendirmesi veya yorum şeklinde siparişlerini derecelendirme olanağı sunar.
Bu bildirimler platformda görünebilir/görünmez olarak tazekese tarafından belirlenir ve ilgili Ticari İşletmelere isimsiz olarak iletilebilir.
Tazekese, bu görüşlerin hazırlanmasına müdahale etmez ve üzerine getirilen yasal yükümlülükler dışında içerikleri üzerinde herhangi bir kontrol uygulamaz.
Bununla birlikte, Tazekese içeriklere aşağıdaki durumlarda bildirimde bulunmadan müdahale etme hakkını saklı tutar:
• kamu düzenine veya ahlaka aykırı veya ihlal eden;
• pornografik niteliktedir;
• herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin itibarını veya imajını ihlal eden;
• aşağılayıcı veya küçük düşürücü;
• daha genel olarak, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırıdır.

4.Tazekese tarafından sağlanan Hizmet Şartları

Tazekese, bir platform yükümlülüğü çerçevesinde, çeşitli hizmetlere, buradaki hükümlere, platformun kurallarına, geleneklere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kendisine sunulan tüm özen ve yeterliliği sağlamayı taahhüt eder.
Platforma ve siteye erişim ve kullanım
Tazekese ticari işletmelere izin veren tüm haklara sahip olduğunu garanti eder ve Platformun Türkiye’de kullanımı için gerekli tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu beyan eder.
Tazekese, Platforma ve web sitesine kaliteli erişim sağlamak için elindeki tüm araçları kullanır.
Tazekese, Platforma ve siteye erişimle ilgili bir araç yükümlülüğüne tabidir.
Tazekese, herhangi bir tazminat hakkı doğuran bu işlemler olmaksızın, teknik veya bakım nedenleriyle veya 3.taraf hizmet sağlayıcıların işlemlerinden dolayı platforma erişimi geçici olarak askıya alma hakkını saklı tutar.
Tüketicilerle bağlantı kurmak
Tazekese, tüketiciler, ticari işletmeler ve hayır kurumlarını birbirine bağlar.
Bağlantı bir coğrafi konum sistemine göre yapılır
Varsayılan olarak, ürünler tüm tüketiciler tarafından görüntülenebilirken sadece kayıt oluşturan tüketiciler tarafından satın alınabilir veya rezervasyon yapılabilir.
Tazekese, doğrudan tüketici ile ticari işletme arasında veya tüketici-ticari işletme-haıyr kurumu arasında karmaşık olarak gerçekleştirilen satış ve bağışların hiçbir durumunda sorumlu tutulamaz.

5.Ticari İşletme Garantileri

Ticari İşletme, statüleriyle ilgili tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan ve garanti eder.
Ticari İşletme tarafından satılan ürünlerle ilgili herhangi bir sağlık rahatsızlığı veya üçüncü bir kurumdan bir şikayet veya tazminat doğması durumunda (özellikle avukatlık ücretleri) Tazekese’nin maruz kaldığı her türlü tazminat ve / veya masraflar ve bu konuda Tazekese aleyhine beyan edilen tüm zararlar taraflardan karşılanacaktır.

6.Hizmetlerin Askıya Alınması

Tazekese, temel yükümlülüklerinin ciddi bir ihlali ve / veya Müşteri Ortağı tarafından tekrarlanan ihlali durumunda ve özellikle aşağıdaki durumlarda Hizmetlere erişimi derhal askıya alma hakkını saklı tutar:
• Ödeme yükümlülüğüne uyulmaması durumunda;
• yasadışı içeriğin yayınlanması durumunda, üçüncü şahısların ve / veya Tazekese’nin haklarını ihlal etme olasılığı olan veya ırk, etnik veya diğer terimlerle iftira etme, taciz etme, tehdit etme ve / veya saldırgan yorumlar kullanma; bu Genel Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali durumunda;
• yasal ve düzenleyici hükümlerin ihlali durumunda.
Bu hizmetin askıya alınmasının nedenleri, bu Genel Kullanım Koşullarının 12. maddesinde belirtilen koşullar altında bir şikayette bulunarak kendilerine ibraz edebilecektir.

7.Fesih

Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda veya tazekese tarafından koşula bağlı olup/bağlı olmaksızın resmi bildirimde bulunulduktan sonra ve 10(on) günlük süre içinde değerlendirilerek fesih edilecektir.

8.Fikri mülkiyet

Taraflardan her biri, kendi eserleri ve markaları üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını elinde tutar, bu Genel Kullanım Koşulları herhangi bir mülkiyeti devretmez (telif hakkı, komşu haklar, markalar ve diğer ayırt edici işaretler.).
Taraflar, bu Genel Kullanım Koşullarının, işbu Sözleşme açıklamaları dışında Tarafların ilgili fikri mülkiyet haklarının (markalar, logolar, ayırt edici işaretler, vb.) Kullanımı için herhangi bir devir veya lisans gerektirmediği konusunda bilgilendirilebilir.
Taraflardan biri tarafından diğer Tarafın markası, logosu veya diğer herhangi bir ayırt edici işaretinin başka herhangi bir kullanımda olabilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kullanımı gerçekleşmesini oluşturan ticari işletmelere ait olup, ticari işletmeye ait tüm işlem tespitleri ve bilgileri tazekese platformunun verileri altındadır.

Bu bilgiler yasal sorumluluk ve yükümlülükler dışında paylaşılamaz, devredilemez ve istenemez.